Güven Avukatlık

Ceza Hukuku

Bilindiği üzere ceza hukuku, hukukun en önemli alanlarından birisidir.Çünkü ;

Hak Arama Özgürlüğü,

Savunma Hakkının Kısıtlanmaması

Adil Yargılanma Hakkı başta olmak üzere  kişinin en çok muhatap olduğu ve en ağır sonuçlarla karşılaştığı davaların başında ceza davaları ve ceza hukuku gelmektedir.

Ceza Hukuku ülkemizde avukata ve profesyonel hukuki desteğe en çok ihtiyaç duyulan alanların başında gelmektedir. Ceza davalarında şüpheli veya sanıksanız başta adil yargılanma hakkınız olmak üzere Ceza Muhakemesi ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan haklarınız,Ceza Kanunundaki her bir suç tipi farklı özellikler teşkil ettiğinden mutlaka alanında uzman bir ceza avukatı tarafından savunulması gerekmektedir.

Ceza hukuku nedir;

Suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda; suçun unsurlarına, ceza sorumluluğunun diğer şartlarına ve yaptırımlara ilişkin kurallar ceza hukukunun genel konularını oluşturmaktadır.

Ceza hukukunun karmaşık yapısı ve ceza hukukuna hakim olan ilkelerin teorik alt yapısı sebebi ile gerek müşteki veya zarar gören, gerekse şüpheli ve sanığın ceza yargılamasının tüm aşamalarında, hukuka aykırı işlem ve kararlara maruz kalmaması ve geriye döndürülmesi mümkün olmayan neticelerle karşı karşıya kalmamak amacıyla mutlaka Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ilkelerine bütün detayları ile hakim olmak gerekir.

Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşur;

  • İddia
  • Savunma
  • Yargılama

Öncelikle kişiye isnat edilen suç bakımından, suçun varlığını tespit etmek için, aşağıdaki unsurların mutlak incelenmesi gerekir.

  • Suçun kanunda yer alan tanımına uygun olup olmadığı
  • Maddi Unsur
  • Hukuka aykırılık
  • Manevi unsur diğer bir deyişle kast veya taksir

Eğer bu unsurlardan biri eksikse bu halde bir suçun varlığından, dolayısıyla ceza verilmesinden söz edilemez.


Güven Avukatlık ve Danışmanlık olarak Ceza hukukunda hedef edinilen ilke, Yargılama sırasında müvekkil ile kurulan sıkı dialog, bilgi-alış verişi, bunun yanında tecrübe ve ceza hukuku bilgi birikimi ile en iyi çözüme varılacağı ilkesidir.

DİĞER UZMANLIK ALANLARIMIZ

image description

Gümrük Hukuku

Hizmet
image description

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Hizmet
image description

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

Aile Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

Tanıma Tenfiz Davaları

Aile Hukuku
image description

Kişisel Verilerin Korunması

Hizmet
image description

Ceza Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

GDO Biyogüvenlik Hukuku

Hizmet

Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.

Aşağısoku Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. 4303 Sok. No: 2/10 Merkez/Bolu (Atrium İş Merkezi)

0 (374) 213-3630 - guvenavukatlik@gmail.com