Güven Avukatlık

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku  , çalışanları korumak, işçi-işveren arasında adil bir denge kurmak, çalışma barışını sağlamak ve çalışma yaşamının devingen yapısının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap vermek için günümüzden bugüne dek varolmuştur.

İş hukuku maddi sonuçları ile toplumun birçok ferdini yakından ilgilendirmektedir.

Çoğumuz işçi ya da işveren veya her iki toplumsal rolü de aynı anda paylaşıyoruz. Bir yandan işçi olarak çalışırken, diğer yandan oturduğu apartmanın “apartman görevlisini” istihdam eden işveren konumunda olabiliyoruz.

Gerek işçiler açısından gerekse de işverenler açısından önem arz eden İş Hukuku 4857 Sayılı Kanunu ile işçi- işveren ilişkilerindeki hükümleri ortaya koymaktadır.  

İşveren Vekili olarak;

Uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar genelde işçi – işveren uyuşmazlıklarıdır. İşçi – işveren ilişkilerinde gerek tarafların sözleşmelerini feshetmeden önce gerekse de dava aşamasında son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü çalışma ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmemenin veya eksik bilmenin maddi sonuçları çok ağır olabilir. Örneğin bütün kurallara uymaya gayret eden işverenler dahi basit hataların bedelini büyük kayıplarla ödemek zorunda kalabilir.

Özellikle son zamanlarda çalışma hukuku alanında gerçekleşen mevzuat değişiklikleri bir yandan şirketlere önemli fırsatlar sağlarken, diğer yandan artan denetim ve iş hukuku davaları ile riskler de getirmektedir. Yaşanan bu mevzuat değişikliklerinin yanı sıra genel uygulamaların, yargı kararlarının, kurumların yaklaşım ve iç düzenlemelerinin çalışma hukukunun ayrılmaz kaynaklarını oluşturması işletmeleri iş hukuku konusunda uzman desteği almaya zorunlu kılmaktadır.

Güven Avukatlık olarak Davaya dönüşen ihtilaflarda işveren vekili olarak İş Kanunu, benzer davalarda verilen kararlar, olaya özgü tüm hususlar, işten çıkarma sonrasında şirket tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar, işten çıkarma kararlarının güçlü gerekçe ve deliller ile desteklenmesi yoluyla hukuki hizmet sunmaktayız.

İşçi Vekili olarak;

Öte yandan ilgili kanunlar işçi hakları konusunda düzenlemeler içermektedir yani işçi hakları kanunlarla garanti altına alınmıştır Türkiye’de işçi hakları ihlalleri sık sık yaşanan bir durumdur. Bu ihlaller neticesinde hem maddi hem manevi sıkıntılar yaşanmaktadır.

En önemli işçi hakları arasında  -Maaş,-Sosyal sigorta,-Kıdem tazminatı,-İhbar tazminatı,-Fazla mesai ücreti,-Yıllık ücretli izin,-Hafta tatili,-Resmi tatil ve bayram tatilleri,-Maddi ve manevi zararların tanzimi,-İşe iade hakkı gibi haklar bulunmaktadır. Bunlar işçilerin hem maddi hem manevi anlamda mağdur edilmemeleri açısından son derece önemlidir.  

Güven Avukatlık İşçi vekili olarak kanunlar ve Yargıtay kararların yol göstericiliği ile  işçi haklarının en iyi şekilde savunulmasında hizmet vermekteyiz

Ayrıca yeni yürürlüğe giren yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen Zorunlu arabuluculuk dava şartı ile de iş hukuku alanında yepyeni bir döneme girilmiş ve yeni arabuluculuk uygulaması ile hem işçi tarafın hem de işveren tarafının profesyonel bir avukatlık ve hukuk hizmeti alması çok önemlidir.

DİĞER UZMANLIK ALANLARIMIZ

image description

Gümrük Hukuku

Hizmet
image description

Tanıma Tenfiz Davaları

Aile Hukuku
image description

GDO Biyogüvenlik Hukuku

Hizmet
image description

Aile Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Hizmet
image description

Ceza Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları
image description

Kişisel Verilerin Korunması

Hizmet
image description

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Diğer Uzmanlık Alanları

Copyright © 2018. Her Hakkı Saklıdır. Sitemizin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal haklarımız işletilecektir.

Aşağısoku Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. 4303 Sok. No: 2/10 Merkez/Bolu (Atrium İş Merkezi)

0 (374) 213-3630 - guvenavukatlik@gmail.com